Hvorfor være Odd Fellow ?

Hvad betyder det at være Odd Fellow ? - Det spørgsmål kan besvares på følgende måde :

BLIV OPGRADERET SOM MEDMENNESKE

Odd Fellow Ordenens formål er at bibringe sine medlemmer en etisk livsholdning. Det vil sige læren om den rette handlemåde og livsførelse over for sine medmennesker.

ORDENEN HAR TO HOVEDFORMÅL : Det etiske som har som mål at højne og forædle medlemmernes karakter og livssyn. Dette er formuleret i Ordenens valsprog, der såvel i som udenfor Ordenen og i forhold til alle vore medmennesker udtrykker krav om Venskab, Næstekærlighed og Sandhed i alle livets forhold. Det humanitære mål kommer til udtryk gennem Ordenens donationer til velgørende formål.

ODD FELLOW ORDENEN - SOM VI KENDER DEN I DAG. Odd Fellow ordenen blev stiftet den 26. april 1819 i USA som en afhængig gren af det engelske ordenssamfund. Siden er det amerikanske initiativ blevet verdensomspændende. Ordenen kom til Danmark den 30. juni 1878 på hvilken dag den første danske loge blev stiftet.

Til forskel fra de fleste andre ordner optager Odd Fellow Ordenen både mænd og kvinder som medlemmer. Der er imidlertid ikke tale om fælles loger, idet medlemmerne er organiseret i henholdsvis søsterloger og broderloger. Men grundlaget for deres virke er det samme.

Selskabslokaler

Et hjørne af logens selskabslokaler

Når man taler om en hemmelig Orden, er det en sandhed med modifikationer. Thi det hemmelige består kun deri, at ordensmedlemmerne har forpligtet sig til ikke, overfor udenforstående, at omtale de interne forhold og handlinger, som f.eks gradearbejdets indhold. Disse situationer skal ses i en sammenhæng og være en oplevelse for den, der modtager en grad.

Hvad indebærer et medlemsskab af Loge 27 Ansgar?

På disse hjemmesider kan vi af gode grunde ikke skrive alt om Odd Fellow Ordenen og Loge 27 Ansgar. Der er sikkert mange ubesvarede spørgsmål, men her er nogle enkelte facts: Odd Fellow Ordenen lægger stor vægt på lighedsprincippet, hvorfor brødrene bærer eensartet beklædning ved alle møderne. I de ordinære møder er det mørk habit, hvid skjorte med mørkt slips. Ved gradetildeling og andre festlige lejligheder er brødrenen iklædt kjole og hvidt ("Festdragt"). Dette fordi, "vi spørger ikke om Din status og stand, men udelukkende om hvem Du er". Det er således Din personlighed i fællesskabet, frem for Dit erhverv, der tæller mest hos os.

Hvad koster det ?

Ud over et optagelsesgebyr (eengangsbeløb) betales et kvartalsvis kontingent samt et lille eengangs-gebyr for hver af de tre grader. Hertil komme udgift til beklædning, ligesom der må påregnes en mindre udgift til fortæring i selskabslokalerne ved det broderlige samvær efter selve logemødet.

HVIS DU VIL VIDE MERE OM ODD FELLOW BRODERLOGE 27 ANSGAR :

Gå til menuen i venstre side af skærmen : Vælg punktet "Kontakt os", udfyld og send, så kontakter vi Dig