Broderloge 27 Ansgar IOOF

EN ODD FELLOW LOGE I AALBORG

Kontakt-mail : via feltet "Kontakt os" i menuen til venstre

Odd Fellow Palæet på Boulevarden 20C i Aalborg er hjemsted for ialt 4 loger, nemlig 2 for mænd (brødre) og 2 for kvinder (søstre). Vor loge, Broderloge 27 Ansgar, der er den ældste af de 4 loger, blev stiftet den 11. oktober 1895, og afholder sine logemøder hver mandag kl. 19:30, undtagen i en mødefri sommerperiode fra 15. maj til 1. september. I september måned 2017 rundede vi vort logemøde nr. 4000, og i år 2020 skal vi desuden festligholde vort 125 års jubilæum.

Logemøderne afvikles i logesalen efter en fast dagsorden, der er fælles for alle danske Odd Fellow loger. Mødernes indhold omfatter daglige ordensmæssige forhold, ligesom logesalen danner rammen om det såkaldte Gradearbejde, der er et forum for etisk belæring. Ved sin indtræden i Ordenen opnår man Indvielsesgraden, og kan efterfølgende tildeles venskabs-, kærligheds- og sandhedsgraden. Disse grader uddyber Ordenens lære og kan betragtes som etiske udviklingstrin. Tildelingerne sker derfor med passende mellemrum.

Samlingsværelset

Samlingsværelset, hvor logens brødre samles forud for selve logemødet.

I loge 27 Ansgar er vi i dag 62 brødre. Vi samles ca. ½-1 time før mødestart. Snakken mellem brødrene går livligt, indtil man kl. 19:30 bliver kaldt ind til selve logemødet. Vi sætter fællesskabet og samværet højt. Derfor samles vi efter hvert logemøde til et broderligt samvær i logens selskabslokaler. Her indtager vi vort såkaldte "brodermåltid", og herunder lægges der især vægt på, at alle kan få tid til at sludre sammen på tværs af dagligdagens mangeartede problemer, for derved at lære hinanden bedre at kende.

Til flere af logens arrangementer bliver også brødrenes ægtefæller/ledsagere inviteret. Møderne er normalt slut senest kl.22:30

Kontakt os
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input